Hinnasto

Jätehinnoittelu

Jäteastioiden tyhjehjennyshinta muodostuu yrityksemme keräys-ja kuljetuskuluista, sekä Ekokympin käsittelymaksusta. Ekokympin astiakohtaisen hinnaston löydät linkistä http://www.ekokymppi.fi/uploads/files/Astiakasittelyhinnat_2015_kuluttajille.pdf.              Yksityisasiakkaille ilmoitamme suoraan lopullisen jäteastian tyhjennyshinnan, johon siis kuuluu edellisten lisäksi arvonlisävero.

Lokaivojen hinnoittelusta

Lokakaivojen tyhjennyshintoihin sisältyy työ-ja kuljetuskulujen lisäksi kunnan käsittelymaksu/m³.

Laskutus ja irtisanomisaika

Jätelaskujen laskutusväli on kaksi kuukautta ja kaikkien laskujen maksuaika kaksi viikkoa. Irtisanomisaikamme on yksi kuukausi.

Tarjouspyyntö >>